DailyVerses.net

15 Biblické verše o Zmýšľanie

« Efezanom 5:15-16 »

KAT
X
NKJV
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.
Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!Set your mind on things above, not on things on the earth.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.
Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti; a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.For in much wisdom is much grief, And he who increases knowledge increases sorrow.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.
Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť!Happy is the man who finds wisdom, And the man who gains understanding.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.
Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.

Čítať viac

Komentárov
Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!