DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Trust

«Trust in the LORD with all your heart and lean not on… Proverbs 3:5-6»
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes; its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit.Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.
When I am afraid, I put my trust in you.In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.
Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’
For we live by faith, not by sight.We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.
My salvation and my honor depend on God; he is my mighty rock, my refuge.Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.
He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.
So we say with confidence, “The Lord is my helper; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?”Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe.Angst voor mensen is een valstrik, wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.
Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you.Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.
Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.
Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’
Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
In God, whose word I praise— in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?
Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.
How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all, on those who take refuge in you.Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien.

Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world.Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.
Previous123Next

Bible verse of the day

You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name.

Random Bible Verse

Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies