DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

For the Lord gives wisdom; From His mouth come knowledge and understanding.Want de Heer geeft wijsheid. Alles wat Hij zegt, is wijs en verstandig.
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig. En gebruik je tijd goed. Want we leven in een slechte tijd.
If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.Maar de wijsheid die van God komt, is zuiver, vol vrede, bescheiden, gehoorzaam, vriendelijk en vol goede daden, zonder iemand voor te trekken, en eerlijk bedoeld.
How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.Je kan beter wijsheid hebben dan goud. Je kan beter verstand bezitten dan zilver.
Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.Vraag niet: "Hoe komt het dat het vroeger beter was dan nu?" Want dat is geen wijze vraag.
Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.Wees wijs ten opzichte van de mensen die niet bij de gemeente horen. Grijp elke kans om hun het goede nieuws te vertellen. Alles wat jullie zeggen, moet altijd verstandig en wijs zijn. Zorg ervoor dat jullie altijd aan iedereen een goed antwoord kunnen geven.
By pride comes nothing but strife, But with the well-advised is wisdom.Mensen die denken alles te weten, veroorzaken ruzies. Maar mensen die naar goede raad luisteren, zijn wijs.
He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.Wees verstandig – dat beschermt je leven. Wees wijs – dan vind je geluk.
Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Houd jezelf niet voor de gek! Als jullie denken dat jullie heel wijs zijn in de dingen van deze wereld, moeten jullie eerst dwaas worden. Pas dan zullen jullie écht wijs worden.
He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.Als je je tong beheerst, bewaar je je leven. Maar als je je mond zijn gang laat gaan, loopt het slecht met je af.
Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.Vinden jullie jezelf zo wijs en verstandig? Laat dat dan maar eens zien door jullie manier van leven: wees wijs en vriendelijk in alles wat jullie doen.
Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde."
So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.Leer ons zó te leven, dat wij er wijs van worden.
When pride comes, then comes shame; But with the humble is wisdom.Overmoedige mensen staan uiteindelijk voor schut. Daarom is het wijs om bescheiden te zijn.
For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.Want als je mij vindt, heb je het leven gevonden. De Heer zal blij met je zijn.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.De Heer zegt: "Want mijn plannen zijn niet jullie plannen. En Ik doe de dingen op een andere manier dan jullie, zegt de Heer."
A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.Dwaze mensen proberen niet om wijze dingen te zeggen. Ze zeggen gewoon alles wat er in hen opkomt.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.Van diep ontzag voor de Heer word je wijs. Als je bescheiden bent, zul je worden geprezen.
The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.Een wijs mens is bereid om naar goede raad te luisteren. Maar door zijn eigen dwaze woorden loopt het met een dwaas slecht af.
This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.Al deze kennis komt van de Heer van de hemelse legers. Gods wijsheid is groot. Zijn plannen zijn wijs. Met alles wat God doet heeft Hij een plan.
I thank You and praise You, O God of my fathers; You have given me wisdom and might, And have now made known to me what we asked of You, For You have made known to us the king’s demand.God van mijn voorouders, ik prijs U omdat U mij wijsheid en kennis heeft gegeven. U heeft mij gegeven waar wij U om gebeden hadden. Want U heeft ons alles verteld over de droom van de koning.
Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? De Heer is de Maker van de hele aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Hij is zóveel wijzer dan wij, dat wij Hem niet kunnen begrijpen.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Zelfs een dwaas die zijn mond houdt, lijkt wijs. Zolang hij niets zegt, lijkt hij verstandig.
He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.Geduld is een teken van wijsheid. Iemand die snel kwaad wordt, laat daarmee zien dat hij een dwaas is.

That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de Geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie Hem pas echt goed kunnen leren kennen.
Previous123Next

Bible verse of the day

Defend the poor and fatherless;
Do justice to the afflicted and needy.

Random Bible Verse

In that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His judgments, that you may live and multiply; and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Defend the poor and fatherless; Do justice to the afflicted and needy.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies