DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Ježíš

«Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale… Marek 10:27»
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“耶 穌 看 著 他 們 , 說 : 在 人 是 不 能 , 在 神 卻 不 然 , 因 為 神 凡 事 都 能 。
S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.仰 望 為 我 們 信 心 創 始 成 終 的 耶 穌 。 他 因 那 擺 在 前 面 的 喜 樂 , 就 輕 看 羞 辱 , 忍 受 了 十 字 架 的 苦 難 , 便 坐 在 神 寶 座 的 右 邊 。
Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“耶 穌 說 : 我 不 是 對 你 說 過 , 你 若 信 , 就 必 看 見 神 的 榮 耀 麼 ?
Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.凡 認 耶 穌 為 神 兒 子 的 , 神 就 住 在 他 裡 面 , 他 也 住 在 神 裡 面 。
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.你 們 當 以 基 督 耶 穌 的 心 為 心 。
A já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.我 又 賜 給 他 們 永 生 ; 他 們 永 不 滅 亡 , 誰 也 不 能 從 我 手 裡 把 他 們 奪 去 。 我 父 把 羊 賜 給 我 , 他 比 萬 有 都 大 , 誰 也 不 能 從 我 父 手 裡 把 他 們 奪 去 。 我 與 父 原 為 一 。
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.哪 知 他 為 我 們 的 過 犯 受 害 , 為 我 們 的 罪 孽 壓 傷 。 因 他 受 的 刑 罰 , 我 們 得 平 安 ; 因 他 受 的 鞭 傷 , 我 們 得 醫 治 。
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.除 他 以 外 , 別 無 拯 救 ; 因 為 在 天 下 人 間 , 沒 有 賜 下 別 的 名 , 我 們 可 以 靠 著 得 救 。
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.因 為 無 論 在 那 裡 , 有 兩 三 個 人 奉 我 的 名 聚 會 , 那 裡 就 有 我 在 他 們 中 間 。
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.神 差 他 獨 生 子 到 世 間 來 , 使 我 們 藉 著 他 得 生 , 神 愛 我 們 的 心 在 此 就 顯 明 了 。
Odpověděl: „Nemožné u lidí je u Boha možné.“耶 穌 說 : 在 人 所 不 能 的 事 , 在 神 卻 能 。
Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!感 謝 神 , 使 我 們 藉 著 我 們 的 主 耶 穌 基 督 得 勝 。
To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.你 們 要 彼 此 相 愛 , 像 我 愛 你 們 一 樣 ; 這 就 是 我 的 命 令 。
Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.不 背 著 他 的 十 字 架 跟 從 我 的 , 也 不 配 作 我 的 門 徒 。
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.你 若 口 裡 認 耶 穌 為 主 , 心 裡 信 神 叫 他 從 死 裡 復 活 , 就 必 得 救 。
Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.我 的 神 必 照 他 榮 耀 的 豐 富 , 在 基 督 耶 穌 裡 , 使 你 們 一 切 所 需 用 的 都 充 足 。
Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.願 我 們 主 耶 穌 基 督 的 恩 常 在 你 的 心 裡 。 阿 們 !
‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.只 要 心 裡 尊 主 基 督 為 聖 。 有 人 問 你 們 心 中 盼 望 的 緣 由 , 就 要 常 作 準 備 , 以 溫 柔 、 敬 畏 的 心 回 答 各 人 。
A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.也 要 憑 愛 心 行 事 , 正 如 基 督 愛 我 們 , 為 我 們 捨 了 自 己 , 當 作 馨 香 的 供 物 和 祭 物 , 獻 與 神 。
Milost Pána Ježíše se všemi.願 主 耶 穌 的 恩 惠 常 與 眾 聖 徒 同 在 。 阿 們 !
Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.我 們 原 是 他 的 工 作 , 在 基 督 耶 穌 裡 造 成 的 , 為 要 叫 我 們 行 善 , 就 是 神 所 預 備 叫 我 們 行 的 。
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.他 誠 然 擔 當 我 們 的 憂 患 , 背 負 我 們 的 痛 苦 ; 我 們 卻 以 為 他 受 責 罰 , 被 神 擊 打 苦 待 了 。
Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.我 實 實 在 在 的 告 訴 你 們 , 有 人 接 待 我 所 差 遣 的 , 就 是 接 待 我 ; 接 待 我 , 就 是 接 待 那 差 遣 我 的 。
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.又 要 叫 基 督 的 平 安 在 你 們 心 裡 作 主 ; 你 們 也 為 此 蒙 召 , 歸 為 一 體 ; 且 要 存 感 謝 的 心 。
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.因 為 只 有 一 位 神 , 在 神 和 人 中 間 , 只 有 一 位 中 保 , 乃 是 降 世 為 人 的 基 督 耶 穌 。

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.正 如 我 們 一 個 身 子 上 有 好 些 肢 體 , 肢 體 也 不 都 是 一 樣 的 用 處 。 我 們 這 許 多 人 , 在 基 督 裡 成 為 一 身 , 互 相 聯 絡 作 肢 體 , 也 是 如 此 。
Předešlý12...8Následující

Biblický verš dne

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!