DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma víra

«Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám… Marek 11:24»
Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.所 以 我 告 訴 你 們 , 凡 你 們 禱 告 祈 求 的 , 無 論 是 甚 麼 , 只 要 信 是 得 著 的 , 就 必 得 著 。
Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce.求 他 按 著 他 豐 盛 的 榮 耀 , 藉 著 他 的 靈 , 叫 你 們 心 裡 的 力 量 剛 強 起 來 , 使 基 督 因 你 們 的 信 , 住 在 你 們 心 裡 , 叫 你 們 的 愛 心 有 根 有 基 。
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.信 就 是 所 望 之 事 的 實 底 , 是 未 見 之 事 的 確 據 。
Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.因 我 們 行 事 為 人 是 憑 著 信 心 , 不 是 憑 著 眼 見 。
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.但 願 使 人 有 盼 望 的 神 , 因 信 將 諸 般 的 喜 樂 、 平 安 充 滿 你 們 的 心 , 使 你 們 藉 著 聖 靈 的 能 力 大 有 盼 望 。
Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.只 要 憑 著 信 心 求 , 一 點 不 疑 惑 ; 因 為 那 疑 惑 的 人 , 就 像 海 中 的 波 浪 , 被 風 吹 動 翻 騰 。
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.人 非 有 信 , 就 不 能 得 神 的 喜 悅 ; 因 為 到 神 面 前 來 的 人 必 須 信 有 神 , 且 信 他 賞 賜 那 尋 求 他 的 人 。
Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“耶 穌 說 : 我 不 是 對 你 說 過 , 你 若 信 , 就 必 看 見 神 的 榮 耀 麼 ?
Ježíš mu řekl: „Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.“耶 穌 對 他 說 : 你 若 能 信 , 在 信 的 人 , 凡 事 都 能 。
Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.因 為 知 道 你 們 的 信 心 經 過 試 驗 , 就 生 忍 耐 。
Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.你 們 雖 然 沒 有 見 過 他 , 卻 是 愛 他 ; 如 今 雖 不 得 看 見 , 卻 因 信 他 就 有 說 不 出 來 、 滿 有 榮 光 的 大 喜 樂 ; 並 且 得 著 你 們 信 心 的 果 效 , 就 是 靈 魂 的 救 恩 。
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“耶 穌 對 他 說 : 復 活 在 我 , 生 命 也 在 我 。 信 我 的 人 雖 然 死 了 , 也 必 復 活 , 凡 活 著 信 我 的 人 必 永 遠 不 死 。 你 信 這 話 麼 ?
Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.因 為 凡 從 神 生 的 , 就 勝 過 世 界 ; 使 我 們 勝 了 世 界 的 , 就 是 我 們 的 信 心 。
A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.你 們 禱 告 , 無 論 求 甚 麼 , 只 要 信 , 就 必 得 著 。
Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.信 心 軟 弱 的 , 你 們 要 接 納 , 但 不 要 辯 論 所 疑 惑 的 事 。
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.但 你 這 屬 神 的 人 要 逃 避 這 些 事 , 追 求 公 義 、 敬 虔 、 信 心 、 愛 心 、 忍 耐 、 溫 柔 。
Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.耶 穌 說 : 你 去 罷 ! 你 的 信 救 了 你 了 。 瞎 子 立 刻 看 見 了 , 就 在 路 上 跟 隨 耶 穌 。
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.我 若 有 先 知 講 道 之 能 , 也 明 白 各 樣 的 奧 祕 , 各 樣 的 知 識 , 而 且 有 全 備 的 信 , 叫 我 能 夠 移 山 , 卻 沒 有 愛 , 我 就 算 不 得 甚 麼 。
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“耶 穌 說 : 我 就 是 生 命 的 糧 。 到 我 這 裡 來 的 , 必 定 不 餓 ; 信 我 的 , 永 遠 不 渴 。
Zvolil jsem si cestu věrnosti, stavím si před oči tvé soudy.我 揀 選 了 忠 信 的 道 , 將 你 的 典 章 擺 在 我 面 前 。
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.因 為 人 心 裡 相 信 , 就 可 以 稱 義 ; 口 裡 承 認 , 就 可 以 得 救 。
Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.因 著 信 , 連 撒 拉 自 己 , 雖 然 過 了 生 育 的 歲 數 , 還 能 懷 孕 , 因 他 以 為 那 應 許 他 的 是 可 信 的 。
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!你 們 務 要 儆 醒 , 在 真 道 上 站 立 得 穩 , 要 作 大 丈 夫 , 要 剛 強 。
Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘因 為 神 的 義 正 在 這 福 音 上 顯 明 出 來 ; 這 義 是 本 於 信 , 以 致 於 信 。 如 經 上 所 記 : 義 人 必 因 信 得 生 。
Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.所 以 , 你 們 因 信 基 督 耶 穌 都 是 神 的 兒 子 。 你 們 受 洗 歸 入 基 督 的 都 是 披 戴 基 督 了 。

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.神 愛 世 人 , 甚 至 將 他 的 獨 生 子 賜 給 他 們 , 叫 一 切 信 他 的 , 不 至 滅 亡 , 反 得 永 生 。
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!