DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

«Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb… Jeremia 29:11»
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
But they who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint.Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope.En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.
You are my hiding place and my shield; I hope in your word.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.
But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
But as for me, I will look to the Lord; I will wait for the God of my salvation; my God will hear me.Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom.
“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.
I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope.Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord.
Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you.Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.
And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.
But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
There is one body and one Spirit—just as you were called to the one hope that belongs to your call.Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.

Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.
Previous12Next

Bible verse of the day

But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Random Bible Verse

Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies