DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Money

«Keep your lives free from the love of money and be content… Hebrews 13:5»
Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“
Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.
Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.
Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.
Whoever loves money never has enough; whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless.Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.
Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody.
Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem.
Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
For where your treasure is, there your heart will be also.Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost.
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!
Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.
Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked; for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous.Lepší je málo, co má spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale Hospodin podporou.
Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!
A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben.
This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.
For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
The wealth of the rich is their fortified city; they imagine it a wall too high to scale.Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách.

I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.Raduji se z cesty tvých svědectví jako z největšího bohatství.
Previous12Next

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Random Bible Verse

Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own; you were bought at a price. Therefore honor God with your bodies.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies