DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Matteüs - NBG

Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Matteüs 1
Matteüs 2
Matteüs 3
Matteüs 4
Matteüs 5
Matteüs 6
Matteüs 7
Matteüs 8
Matteüs 9
Matteüs 10
Matteüs 11
Matteüs 12
Matteüs 13
Matteüs 14
Matteüs 15
Matteüs 16
Matteüs 17
Matteüs 18
Matteüs 19
Matteüs 20
Matteüs 21
Matteüs 22
Matteüs 23
Matteüs 24
Matteüs 25
Matteüs 26
Matteüs 27
Matteüs 28

Bijbelteksten

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.
Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.
Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Bijbeltekst van de dag
Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...