DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

17 Bijbelteksten over Overwinnen

« Johannes 16:33 »
Nieuwe BijbelvertalingKing James Version
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
Want voor God is niets onmogelijk.For with God nothing shall be impossible.
Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.
Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.
U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.But thou, O Lord, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us.
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour.
U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?
Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne.
Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je ​koning​ is in aantocht, bekleed met ​gerechtigheid​ en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.
HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij ​zegenen​ u vanuit het ​huis​ van de HEER.Save now, I beseech thee, O Lord: O Lord, I beseech thee, send now prosperity. Blessed be he that cometh in the name of the Lord: we have blessed you out of the house of the Lord.
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het ​boek​ van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn ​engelen.He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.
Bijbeltekst van de dag
2 Timoteüs 4:7-8
Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ die de ​Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...