DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

«Commit to the LORD whatever you do, and he will establish your plans. Proverbs 16:3»
Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden.Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.
Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?Suppose one of you wants to build a tower. Won’t you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it?
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps.
Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.
Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.
In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.
Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life.
Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.
Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.
Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.These are the things God has revealed to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God.
Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.Surely the Sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets.
Wees niet jaloers op een man van geweld en verkies geen van zijn wegen, want wie afwijkt van de rechte weg is voor de HEERE een gruwel, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Do not envy the violent or choose any of their ways. For the Lord detests the perverse but takes the upright into his confidence.

Bijbeltekst van de dag

In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.

Willekeurige Bijbeltekst

Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...