DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

«Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer. Spreuken 21:21»
Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness, and honor.
God beloont ieder mens naar zijn daden.Who “will render to each one according to his deeds”
Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.
Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.
Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.Every way of a man is right in his own eyes, But the Lord weighs the hearts.
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.
De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.Surely he will never be shaken; The righteous will be in everlasting remembrance.
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.But even if you should suffer for righteousness’ sake, you are blessed. “And do not be afraid of their threats, nor be troubled.”
Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.The eyes of the Lord are on the righteous, And His ears are open to their cry.
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things.
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age.
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.Blessed is the man Who walks not in the counsel of the ungodly, Nor stands in the path of sinners, Nor sits in the seat of the scornful.
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.
De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.The wicked man does deceptive work, But he who sows righteousness will have a sure reward.
En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!
Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.It is a snare for a man to devote rashly something as holy, And afterward to reconsider his vows.
Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, For they shall be filled.

Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.Commit your way to the Lord, Trust also in Him, And He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, And your justice as the noonday.

Bijbeltekst van de dag

Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...