DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

«Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt… Spreuken 18:21»
Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart his mouth speaks.
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.
Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.
Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.I tell you, on the day of judgment people will give account for every careless word they speak.
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.
Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent.
Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute.
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.To make an apt answer is a joy to a man, and a word in season, how good it is!
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.
Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.For we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body.
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.
De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.The words of a wise man's mouth win him favor, but the lips of a fool consume him.
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.
Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.My mouth is filled with your praise, and with your glory all the day.
Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.
De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.Without counsel plans fail, but with many advisers they succeed.
Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples!

Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Willekeurige Bijbeltekst

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...