DailyVerses.net

22 Bijbelteksten over Zoeken

« Jeremiáš 29:13 »

NBV BGT NBG BB
X
KAT
Jullie zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij vinden.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
De Heer helpt jullie zolang jullie op hem vertrouwen. Als jullie hem zoeken, zal hij zorgen dat jullie hem vinden. Maar als jullie hem in de steek laten, dan zal hij jullie ook in de steek laten.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Vraag altijd hulp aan de Heer, hij is machtig. Blijf steeds dicht bij hem.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
God, u bent mijn God! Ik zoek u, met heel mijn hart verlang ik naar u, mijn hele lichaam verlangt naar u. Om mij heen is het dor en droog, nergens vind ik water.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je opengedaan.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Zoek je geluk bij de Heer, want hij zal je alles geven wat je vraagt.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Ik riep de Heer, en hij gaf mij antwoord. Ik was doodsbang, en hij heeft mij bevrijd.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Mensen die hem kennen, mogen op hem vertrouwen. Mensen die hem zoeken, laat hij niet alleen.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Vraag altijd hulp aan de Heer, hij is machtig. Blijf steeds dicht bij hem.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Volk van Israël! Zoek de Heer, want nu kun je hem nog vinden. Roep de Heer, hij is niet ver weg.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
Dit zegt God, de Heer, tegen het volk van Israël: ‘Als jullie mij zoeken, zullen jullie leven.’Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“
Want ik, de Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van de Heer, die hem zoeken met heel hun hart.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
De Heer zegt: ‘Mijn volk heeft mij niet om raad gevraagd, maar toch ben ik er voor hen. Mijn volk bidt niet tot mij, maar toch zeg ik tegen hen: ‘Hier ben ik, hier!’’Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
Een man die de juiste vrouw gevonden heeft, is gelukkig. De Heer is goed voor hem.Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Leeuwen kunnen doodgaan van de honger, maar mensen die hulp vragen aan de Heer, zullen altijd genoeg te eten hebben.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
Heer, u weet alles van mij, u kent mij. U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
Doe wat goed is, en niet wat slecht is. Want dan zullen jullie echt leven. Jullie zeggen vaak: ‘God is bij ons.’ Maar alleen als jullie doen wat goed is, zal de Heer, de machtige God, echt bij jullie zijn.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Dat laat zien dat Henoch geloofde. Want om bij God te kunnen komen, moet je geloven dat God bestaat. En dat hij je zal belonen als je hem echt zoekt.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Net zoals honing goed is voor je lichaam, zo is wijsheid goed voor je leven. Want wijsheid geeft je een toekomst, door wijsheid zul je lang leven.Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Als ik blijf denken aan uw woorden, zal mijn leven niet moeilijk zijn.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.

Lees meer

Opmerkingen
Als je arme mensen geld geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij vertellen aan iedereen in de synagoge en op straat hoe goed ze zijn. Want ze willen dat de mensen goede dingen over hen zeggen. Luister goed naar mijn woorden: Zij hebben hun beloning al gekregen.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...