DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

Bijbelteksten over Zwakheid

«That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults… 2 Corinthians 12:10»
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s power may rest on me.
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.He gives strength to the weary and increases the power of the weak.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.Cast all your anxiety on him because he cares for you.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.I can do all this through him who gives me strength.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.
Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.
Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.Defend the weak and the fatherless; uphold the cause of the poor and the oppressed.

Bijbeltekst van de dag

Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...