DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Peace

«The LORD bless thee, and keep thee: The LORD make his face… Numbers 6:24-26»
The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace.Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.Moge de Heer van de vrede u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar vrede streven en die najagen.’
I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.
And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.
For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’
It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless his people with peace.De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
Previous12Next

Bible verse of the day

Righteousness exalteth a nation:
but sin is a reproach to any people.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Righteousness exalteth a nation: but sin is a reproach to any people.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies