DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Proverbs 10 - NIV & NBV

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Proverbs 10:1 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother.Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked.Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.
The name of the righteous is used in blessings, but the name of the wicked will rot.De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.
Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.
Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas.
Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value.De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver, de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
The way of the Lord is a refuge for the blameless, but it is the ruin of those who do evil.Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting, wie onrecht doet, vernietigt hij.
The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
Bible verse of the day
Acts 22:16
And now what are you waiting for? Get up, be baptized and wash your sins away, calling on his name.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies