DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Safety

«But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen.
Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.Leg je last op de HEER en Hij zal je steunen, nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onnozel is, gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten.
He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser.
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is.
The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.Wie dorstig zijn, zal Ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef Ik kracht.
The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt. HEER is zijn naam! Jubel als Hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven.

Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Whoso loveth instruction loveth knowledge:
but he that hateth reproof is brutish.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

I will both lay me down in peace, and sleep:
for thou, Lord, only makest me dwell in safety.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies