DailyVerses.net

22 Bible Verses about Seeking

« Jeremiah 29:13 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte.
The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.Herra on teidän kanssanne, jos te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, hän hylkää teidät.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä.
Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo.
I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears.Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta.
Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you.Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!
For the Son of Man came to seek and to save the lost.Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.
This is what the Lord says to Israel: “Seek me and live.”Näin sanoo Herra Israelin kansalle: – Etsikää minua, niin saatte elää!
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan.
I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, ‘Here am I, here am I.’Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole minua etsineet, olen ollut läsnä, mutta he eivät ole minua kyselleet, olen sanonut: »Tässä olen, tässä olen!» tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut avuksi minun nimeäni.
He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord.Onnen löytää, joka vaimon löytää, hän on päässyt Herran suosioon.
The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin.
You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.
Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is.Pyrkikää hyvään, älkää pahaan, jotta saisitte elää! Silloin Herra Jumala Sebaot on teidän kanssanne, niin kuin te sanotte hänen olevan.
Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä.
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.
Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.Yhtä lailla on viisaus sinulle hyväksi: kun löydät sen, sinulla on tulevaisuus, toivosi ei raukea tyhjiin.
I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts.Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää, ja siksi voin kulkea kevein mielin.

Read more

Comments
Bible verse of the day
“The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies