DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Blížny

Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.
Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.
Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.Let no man seek his own, but every man another's wealth.
Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.
Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.Let every one of us please his neighbour for his good to edification.
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.
Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.
A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.
Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another.
Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.
Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.
Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.
Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.

Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother: And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček