DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

49 Biblické verše o Blížny

« Marek 12:31 »
Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.
Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.
Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.
Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.No one should seek their own good, but the good of others.
Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.
Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”
Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.
Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.
Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.
Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.
A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.
A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.
Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.
Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”
Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.
Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.
Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Hebrejom 9:28
Tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!