DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Blížny

«Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho… Marek 12:31»
Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another; love as brothers, be tenderhearted, be courteous.
Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.Let no one seek his own, but each one the other’s well-being.
Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing.
Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.
Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“For all the law is fulfilled in one word, even in this: “You shall love your neighbor as yourself.”
Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.Let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unwittingly entertained angels.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.
Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.
Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.
Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother’s way.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do.
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another.
Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.Love does no harm to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law.
A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another you condemn yourself; for you who judge practice the same things.
A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.And above all things have fervent love for one another, for “love will cover a multitude of sins.”
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.
Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!For the commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not bear false witness,” “You shall not covet,” and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, “You shall love your neighbor as yourself.”
Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.
Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another.
Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.One person esteems one day above another; another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind.
Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world.

Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

„V tvojich rukách je môj osud.“ Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!