DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Múdrosť

«Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť. Príslovia 2:6»
Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.
Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.
Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.
Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom.
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.
Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.
Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.
Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.
Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's matter.

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.
Predošlý123Ďalší

Biblický verš dňa

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.

Náhodný Biblický verš

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.

Biblický verš dňa

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!