DailyVerses.net

52 Biblické verše o Múdrosť

« Príslovia 2:6 »

KAT
X
NKJV
Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.For the Lord gives wisdom; From His mouth come knowledge and understanding.
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.
Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.
Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.
Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.By pride comes nothing but strife, But with the well-advised is wisdom.
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.
Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.
Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.When pride comes, then comes shame; But with the humble is wisdom.
Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.
Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.
Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.
Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.“I thank You and praise You, O God of my fathers; You have given me wisdom and might, And have now made known to me what we asked of You, For You have made known to us the king’s demand.”

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.
Predošlý123Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!