DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Prenasledovanie

«Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Matúš 5:10»
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.
Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.
Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.If the world hates you, keep in mind that it hated me first.
Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.““Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”
Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!Bless those who persecute you; bless and do not curse.
V tvojich rukách je môj osud. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.
Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.
I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.
Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?«I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’

Biblický verš dňa

Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Náhodný Biblický verš

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.Náhodný veršNáhodný Obrázok

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net
Darček

Biblický verš dňa

Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!