DailyVerses.net

52 Biblické verše o Slovo Boha

« Hebrejom 4:12 »

KAT
X
NKJV
Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.Your word is a lamp to my feet And a light to my path.
A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.How can a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word.
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“But He said, “More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it!”
Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.Heaven and earth will pass away, but My words will by no means pass away.
Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life.
Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.The entrance of Your words gives light; It gives understanding to the simple.
On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“But He answered and said, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.’ ”
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.For the word of the Lord is right, And all His work is done in truth.
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?In God (I will praise His word), In God I have put my trust; I will not fear. What can flesh do to me?
Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.For the Lord gives wisdom; From His mouth come knowledge and understanding.
A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby.
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”
Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst.So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone; but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord.
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, So my feet did not slip.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach.Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high.

Ty si mi ochrana a záštita,
na tvoje slovo sa najviac spolieham.
You are my hiding place and my shield;
I hope in Your word.
Predošlý123Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android