DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

51 Biblické verše o Slovo Boha (2/3)

« Žalmy 119:114 »
Ty si mi ochrana a záštita,
na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.
Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst,
nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal,
a vykoná, na čo som ho poslal.
Každá Božia reč je rýdza,
je štítom tým, čo dúfajú v neho.
Pravda je podstatou tvojich slov
a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.
Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.
V srdci si uchovávam tvoje výroky,
aby som proti tebe nezhrešil.
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
Vnímaj moje slová, syn môj,
a nakloň ucho k mojim výrokom!
Nespúšťaj oči z nich, chráň si ich v hĺbke srdca!
Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“
Božia cesta je nepoškvrnená,
ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.
On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú.
Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.
Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.
Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)!
Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst!
„Preto im povedz: Toto hovorí Pán, Jahve:
Nebude sa už odďaľovať nijaké moje slovo.
Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní,“ hovorí Pán, Jahve.
A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.
U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.
Nevzdialil som sa od pier jeho príkazov,
úst jeho slová v hrudi skryl som si.
Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky
a rozmnožia sa ti roky života!
Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.“
Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
Biblický verš dňa
Rimanom 3:23-24
Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies