DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Biblické verše o Úprimnosť

« Príslovia 11:3 »
Katolícky prekladEnglish Standard Version
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.
Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.It is well with the man who deals generously and lends; who conducts his affairs with justice.
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.
Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path.
Biblický verš dňa
Hebrejom 13:5
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!