DailyVerses.net

22 Biblické verše o Úprimnosť

« 1. Jánov 3:18 »

KAT
X
NKJV
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.The integrity of the upright will guide them, But the perversity of the unfaithful will destroy them.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.Blessed are the pure in heart, For they shall see God.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.
Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.Better is a little with righteousness, Than vast revenues without justice.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.A good man deals graciously and lends; He will guide his affairs with discretion.
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light.
Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!Let your eyes look straight ahead, And your eyelids look right before you.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.
Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.
Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God.”
Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.For there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known.

Čítať viac

Komentárov
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!