DailyVerses.net

15 Biblické verše o Zmýšľanie

« Efezanom 5:15-16 »

KAT
X
RVR95
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“Jesús le dijo: —“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.”
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.El que posee entendimiento ama su alma; el que cuida la inteligencia hallará el bien.
Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti; a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.Puesen la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento; y quien añade ciencia, añade dolor.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).El prudente ve el mal y se esconde, pero los incautos pasan y se llevan el daño.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.
Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť!¡Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia!
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio; el que cierra sus labios es inteligente.
Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.
Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.El necio menosprecia el consejo de su padre; el prudente acepta la corrección.

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android