DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«For the LORD gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2:6»
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Want de Heer geeft wijsheid. Alles wat Hij zegt, is wijs en verstandig.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig. En gebruik je tijd goed. Want we leven in een slechte tijd.
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Maar de wijsheid die van God komt, is zuiver, vol vrede, bescheiden, gehoorzaam, vriendelijk en vol goede daden, zonder iemand voor te trekken, en eerlijk bedoeld.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Je kan beter wijsheid hebben dan goud. Je kan beter verstand bezitten dan zilver.
Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.Vraag niet: "Hoe komt het dat het vroeger beter was dan nu?" Want dat is geen wijze vraag.
Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.Wees wijs ten opzichte van de mensen die niet bij de gemeente horen. Grijp elke kans om hun het goede nieuws te vertellen. Alles wat jullie zeggen, moet altijd verstandig en wijs zijn. Zorg ervoor dat jullie altijd aan iedereen een goed antwoord kunnen geven.
Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.Mensen die denken alles te weten, veroorzaken ruzies. Maar mensen die naar goede raad luisteren, zijn wijs.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Wees verstandig – dat beschermt je leven. Wees wijs – dan vind je geluk.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Houd jezelf niet voor de gek! Als jullie denken dat jullie heel wijs zijn in de dingen van deze wereld, moeten jullie eerst dwaas worden. Pas dan zullen jullie écht wijs worden.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Als je je tong beheerst, bewaar je je leven. Maar als je je mond zijn gang laat gaan, loopt het slecht met je af.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Vinden jullie jezelf zo wijs en verstandig? Laat dat dan maar eens zien door jullie manier van leven: wees wijs en vriendelijk in alles wat jullie doen.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde."
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.Leer ons zó te leven, dat wij er wijs van worden.
When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.Overmoedige mensen staan uiteindelijk voor schut. Daarom is het wijs om bescheiden te zijn.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Want als je mij vindt, heb je het leven gevonden. De Heer zal blij met je zijn.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.De Heer zegt: "Want mijn plannen zijn niet jullie plannen. En Ik doe de dingen op een andere manier dan jullie, zegt de Heer."
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Dwaze mensen proberen niet om wijze dingen te zeggen. Ze zeggen gewoon alles wat er in hen opkomt.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.Van diep ontzag voor de Heer word je wijs. Als je bescheiden bent, zul je worden geprezen.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Een wijs mens is bereid om naar goede raad te luisteren. Maar door zijn eigen dwaze woorden loopt het met een dwaas slecht af.
All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.Al deze kennis komt van de Heer van de hemelse legers. Gods wijsheid is groot. Zijn plannen zijn wijs. Met alles wat God doet heeft Hij een plan.
I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.God van mijn voorouders, ik prijs U omdat U mij wijsheid en kennis heeft gegeven. U heeft mij gegeven waar wij U om gebeden hadden. Want U heeft ons alles verteld over de droom van de koning.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Zelfs een dwaas die zijn mond houdt, lijkt wijs. Zolang hij niets zegt, lijkt hij verstandig.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? De Heer is de Maker van de hele aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Hij is zóveel wijzer dan wij, dat wij Hem niet kunnen begrijpen.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Geduld is een teken van wijsheid. Iemand die snel kwaad wordt, laat daarmee zien dat hij een dwaas is.

I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de Geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie Hem pas echt goed kunnen leren kennen.
Previous123Next

Bible verse of the day

A gift opens the way
and ushers the giver into the presence of the great.

Random Bible Verse

But go and learn what this means: ‘I desire mercy, not sacrifice.’ For I have not come to call the righteous, but sinners.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies