DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

52 Bible Verses about Wisdom

«Proverbs 2:6»
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.De Heer geeft wijsheid. Zijn woorden geven kennis en inzicht.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Zorg er dus voor dat je goed leeft. Leef niet zoals dwaze mensen doen, maar gedraag je verstandig. Gebruik de dagen die God je nog geeft, goed. Want we leven in een slechte tijd.
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Dan moet je God om die wijsheid vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God geeft de mensen allerlei goede dingen, zomaar, zonder er iets voor terug te vragen.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Want zulke wijsheid is alleen maar menselijke, aardse wijsheid. Het is wijsheid die komt van de kwade geesten. Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen, leeft helemaal verkeerd, en zorgt overal voor onrust. Nee, echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil. Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk. Ze doen alleen maar goede dingen.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Wijsheid is meer waard dan zilver, en inzicht is kostbaarder dan goud.
Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.Je moet je niet afvragen waarom vroeger alles beter was. Dat is niet erg verstandig.
Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.Gedraag je verstandig tegenover ongelovigen. En gebruik de tijd die God je met hen geeft, goed. Zorg dat alles wat je tegen hen zegt, vriendelijk en interessant is. En geef duidelijk antwoord aan iedereen die je iets vraagt.
Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.Mensen die eigenwijs zijn, maken altijd ruzie. Mensen die naar goede raad luisteren, zijn wijs.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Het is goed voor je om je verstand te gebruiken. Als je inzicht hebt, word je gelukkig.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Vinden sommigen van jullie dat ze heel wijs zijn? Dan zeg ik: Houd jezelf niet voor de gek! Je zult eerst dom moeten worden, pas dan kun je echt wijs worden.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Als je nadenkt voordat je iets zegt, bescherm je jezelf, maar als je zomaar dingen roept, loopt het slecht met je af.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Wie van jullie zijn er wijs en verstandig? Dat zijn de mensen die zich altijd goed gedragen, en vriendelijk zijn tegenover iedereen. Die mensen zijn wijs!
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond.
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.Leer ons blij te zijn met elke dag, zodat we wijze mensen worden.
When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.Wijze mensen scheppen niet op over zichzelf, want opscheppers worden belachelijk gemaakt.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Als je mij zoekt en mij vindt, zul je leven. En de Heer zal van je houden.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.De Heer zegt: ‘Volk van Israël, mijn plannen zijn anders dan jullie plannen. Wat jullie willen doen, is niet hetzelfde als wat ik wil doen.’
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Dwaze mensen willen niet wijs worden. Ze willen alleen hun eigen mening geven.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.Als je eerbied hebt voor de Heer, word je steeds wijzer. Als je bescheiden bent, krijgen mensen respect voor je.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Als je geduldig bent, ben je wijs, maar als je snel boos wordt, ben je dom.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Als je wijs bent, houd je je aan de wetten van de Heer. Als je domme dingen zegt, loopt het slecht met je af.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Zelfs dwaze mensen lijken verstandig als ze zwijgen, en domme mensen lijken wijs als ze hun mond houden.
All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.Ook dat weet de boer omdat de machtige Heer het hem geleerd heeft. Niemand is zo wijs als de Heer. Hij heeft voor alles een plan.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Jullie weten toch dat de Heer voor altijd regeert? Hij heeft de hele aarde gemaakt. Hij wordt nooit moe, hij blijft altijd sterk. Niemand is zo wijs als hij.
“I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.”‘U bent altijd onze God geweest. Ik dank u, want u geeft mij wijsheid en kracht. U hebt geluisterd naar het gebed van mij en mijn drie vrienden. En u hebt mij laten zien wat de koning gedroomd heeft.’

I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.Ik vraag dan aan God of hij jullie door de heilige Geest nog meer wijsheid en inzicht wil geven. Dan kunnen jullie hem steeds beter leren kennen. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus, en hij is onze machtige Vader.
Previous123Next

Bible verse of the day

Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.

Random Bible Verse

Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.

Bible verse of the day

Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies