DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma závislost na Bohu

«Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj… Izajáš 41:13»
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.A man’s heart plans his way, But the Lord directs his steps.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.I will lift up my eyes to the hills— From whence comes my help? My help comes from the Lord, Who made heaven and earth.
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength.
Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am, to be content.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber.
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble.
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod.The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.
Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.Unless the Lord builds the house, They labor in vain who build it; Unless the Lord guards the city, The watchman stays awake in vain.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.The blessing of the Lord makes one rich, And He adds no sorrow with it.
Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“ podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine.If I say, “My foot slips,” Your mercy, O Lord, will hold me up.
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.
V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.I called on the Lord in distress; The Lord answered me and set me in a broad place.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Preserve me, O God, for in You I put my trust.
Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.So then, those who are in the flesh cannot please God.
Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže, a světlo tvé tváře, neboť jsi v nich našel zalíbení.For they did not gain possession of the land by their own sword, Nor did their own arm save them; But it was Your right hand, Your arm, and the light of Your countenance, Because You favored them.
Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!Restore us, O Lord God of hosts; Cause Your face to shine, And we shall be saved!
Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another.

V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm.In the day of prosperity be joyful, But in the day of adversity consider: Surely God has appointed the one as well as the other, So that man can find out nothing that will come after him.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Náhodný Biblický verš

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!