DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Protección

«Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a… Efesios 6:11»
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará; nunca los dejará ni los abandonará.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda; no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?»Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti; toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede —afirma el Señor—.Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
Tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes; tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
El Señor está conmigo, y no tengo miedo; ¿qué me puede hacer un simple mortal?Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Aun en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice, y cuidaré de ustedes; los sostendré y los libraré.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor; porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo; tú eres mi gloria; ¡tú mantienes en alto mi cabeza!Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Toda palabra de Dios es digna de crédito; Dios protege a los que en él buscan refugio.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
¿Pues quién es Dios, si no el Señor? ¿Quién es la roca, si no nuestro Dios?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?
¿Crees que no puedo acudir a mi Padre, y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles?Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
El Señor libra a sus siervos; no serán condenados los que en él confían.Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados; lo que vale es la fe que actúa mediante el amor.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies