DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Geest (3/3)

 • Geeft God u de Geest en laat Hij zijn kracht in u werkzaam zijn omdat u de wet naleeft, of omdat u gelooft wat u hebt gehoord?
 • God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil.
 • Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
 • Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest.’
 • Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden.
 • Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.
 • Één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.
 • Kalme woorden zijn een levensboom,
  een valse tong vernietigt de geest.
 • Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.
 • Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof:
  Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
  in het gelijk gesteld door de Geest,
  is verschenen aan de engelen,
  verkondigd onder de volken,
  Hij vond geloof in de wereld,
  is opgenomen in majesteit.
 • Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt.
 • Luister, neem mijn berispingen ter harte –
  dan beziel ik je met mijn geest,
  dan laat ik je delen in mijn wijsheid.
 • De Geest van de Heer rust op mij,
  want hij heeft mij gezalfd.
  Om aan armen het goede nieuws te brengen
  heeft hij mij gezonden,
  om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
  en aan blinden het herstel van hun zicht,
  om onderdrukten hun vrijheid te geven.
 • Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.
 • Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?
 • Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
 • Zo zal het blijven totdat van boven
  een geest over ons wordt uitgegoten.
  Dan zal de woestijn een boomgaard worden,
  een boomgaard die is als een woud.
 • En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.
 • Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt.
 • Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
 • De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.
 • Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil.

Bijbeltekst van de dag

Er staat geschreven: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie