DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.As in water face answereth to face, so the heart of man to man.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.
Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.For where your treasure is, there will your heart be also.
Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments: For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.
Een wijze laat zich gezeggen, een blaaskaak komt ten val.The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed.Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.
Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.

Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

HEER, U bent mijn God.
Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd,
trouw en betrouwbaar.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie