DailyVerses.net

24 Bijbelteksten over Ontzag


NBV BGT NBG BB
X
ESV
Ik heb eerbied voor de Heer, en daarom haat ik het kwaad. Ik heb een hekel aan trotse mensen, aan leugenaars en aan mensen die kwaad doen.The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.
Vrienden, die dingen heeft God ons beloofd. Daarom moeten wij alles wat slecht is, achter ons laten. We moeten van binnen en van buiten rein zijn. Uit eerbied voor God moeten we onszelf helemaal heilig maken.Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.
Wees niet eigenwijs, maar heb eerbied voor de Heer. Blijf uit de buurt van slechte mensen en doe geen kwaad. Dan zul je sterk en gezond zijn.Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.
Als je bescheiden bent en eerbied hebt voor de Heer, krijg je waardering, rijkdom en een lang leven.The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.
Maar de Heer helpt mensen die hem vereren, en die vertrouwen op zijn liefde.Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.
Je hebt niets aan een vrouw die alleen maar lief en mooi is, want haar schoonheid zal verdwijnen. Maar een vrouw met eerbied voor de Heer moet je waarderen.Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised.
Mozes zei verder tegen de Israëlieten: ‘Heb eerbied voor de Heer, jullie God. Dat is wat hij van jullie vraagt. Leef zoals hij het jullie leert. Dien hem, en heb hem lief met je hele hart en je hele ziel. Vandaag geef ik jullie zijn wetten en regels. Als jullie je daaraan houden, zal het goed met jullie gaan.’And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good?
Je kunt beter arm zijn en eerbied hebben voor de Heer, dan rijk zijn en leven in angst.Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.
Gelukkig ben je als je trouw bent aan de Heer, als je leeft volgens zijn wetten.Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!
Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Mensen die geen eerbied hebben voor de Heer, willen geen dingen leren. Zij willen niet wijs worden.The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.
Jullie moeten alleen voor de Heer eerbied hebben, jullie moeten alleen hem dienen.You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.
Als je eerbied hebt voor de Heer, word je steeds wijzer. Als je bescheiden bent, krijgen mensen respect voor je.The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.
Geef dus altijd wat je moet geven. Betaal alle belasting die je moet betalen. Heb respect voor wie respect verdient. En geef eer aan wie eer verdient.Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.
Maar jullie hebben eerbied voor mij. Voor jullie zal op die dag de zon opgaan. En die zon zal geluk en vrede brengen. Jullie zullen net zo vrolijk zijn als kalveren die losgelaten worden uit de stal.But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.
Omdat ze eerbied voor hem hadden, gaf hij hun ook kinderen.And because the midwives feared God, he gave them families.
Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Je kunt alleen inzicht krijgen als je vertrouwt op de heilige God.The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.
Nu komt het belangrijkste van alles wat je gehoord hebt: heb eerbied voor God en houd je aan zijn wetten. Dat geldt voor ieder mens.The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.
Gelukkig zijn mensen die trouw zijn aan de Heer en willen leven volgens zijn wetten.Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!
Iemand die zijn vriend in de steek laat, heeft ook geen eerbied voor de machtige God.He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Mensen die wijs willen zijn, moeten luisteren naar de Heer. Mensen die zich houden aan zijn wetten, zijn verstandig. Altijd zullen mensen de Heer danken.The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!
Laat hij ons steeds weer gelukkig maken. Dan zal iedereen hem eren, iedereen, op de hele aarde.God shall bless us; let all the ends of the earth fear him!
Hadden ze altijd maar zo veel eerbied voor mij! Waren ze altijd maar zo gehoorzaam! Dan zou het altijd goed met hen gaan, en ook met hun kinderen.Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!
Houd je daarom aan zijn regels. Leef zoals hij het wil en heb eerbied voor hem.So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him.
Overal in Judea, Galilea en Samaria konden de volgelingen van Jezus nu in vrede leven. Met hulp van de heilige Geest gingen er steeds meer mensen geloven. De kerk groeide, en alle gelovigen leefden zoals de Heer het wilde.So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Op de dag dat God zal straffen, heb je niets aan je geld. Alleen als je goed leeft, word je gered van de dood.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android