DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

17 Bijbelteksten over Overwinnen

Nieuwe BijbelvertalingEnglish Standard Version
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Want voor God is niets onmogelijk.For nothing will be impossible with God.
Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.
U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us.
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.
U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world.
Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?
Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne.
Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je ​koning​ is in aantocht, bekleed met ​gerechtigheid​ en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout aloud, O daughter of Jerusalem! Behold, your king is coming to you; righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.
HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij ​zegenen​ u vanuit het ​huis​ van de HEER.Save us, we pray, O Lord! O Lord, we pray, give us success! Blessed is he who comes in the name of the Lord! We bless you from the house of the Lord.
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het ​boek​ van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn ​engelen.The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels.
Bijbeltekst van de dag
Jakobus 1:3
Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...