DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

«Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer. Spreuken 21:21»
Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.
God beloont ieder mens naar zijn daden.He will render to each one according to his works.
Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.
Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.
Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.
De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.
Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.
En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!
Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.
Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.

Bijbeltekst van de dag

Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt,
HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt:
vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.

Willekeurige Bijbeltekst

Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...