DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Romeinen 15 - NBG & NIV

Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen.

Bijbelteksten

« Romans 15:2 »
Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.
De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.
Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God.
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
Opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge.So that I may come to you with joy, by God’s will, and in your company be refreshed.
Bijbeltekst van de dag
En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.