DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Trouw

«Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u… 2 Tessalonicenzen 3:3»
Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.Mais le Seigneur, lui, est fidèle : il vous rendra forts et vous gardera du diable.
De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!Non, les bontés de l’Eternel |ne sont pas à leur terme et ses tendresses |ne sont pas épuisées. Chaque matin, |elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande !
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut ; attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, tu auras la réputation d’être un homme de bon sens.
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.Restons fermement attachés à l’espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle.
Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.Celui qui vous appelle est fidèle et c’est lui qui accomplira tout cela.
HEER, U bent mijn God. Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd, trouw en betrouwbaar.O Eternel, tu es mon Dieu, je te glorifierai |et je louerai ton nom car tu as accompli |des projets merveilleux, conçus de longue date, |sûrs et fiables.
Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.Célébrez l’Eternel |car il est bon, car son amour |dure à toujours.
Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.Reconnais donc que l’Eternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l’amour pour mille générations envers ceux qui l’aiment et qui obéissent à ses commandements.
U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D’ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d’en sortir pour que vous puissiez y résister.
Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.Que le Seigneur dirige votre cœur vers l’amour de Dieu, et vers l’endurance que donne Christ.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser.Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège |comme un grand bouclier.
Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis.
Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet, heel zijn schepping blijft Hij trouw.L’Eternel est juste |en tout ce qu’il fait, il est plein d’amour |en toutes ses œuvres.
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.Car Dieu, qui vous a appelés à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle.
Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.L’amour de l’Eternel |est là depuis toujours |et durera toujours |en faveur de ceux qui le craignent, il ne cesse d’agir |pour la justice |en faveur des enfants |de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles |à son alliance, de ceux qui tiennent compte |de ses commandements |pour les mettre en pratique.
U, HEER, U weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.Et toi, ô Eternel, |tu ne retiendras pas |loin de moi ta tendresse : ton amour, ta fidélité |sans cesse me protégeront.
Hij waakt over de paden van het recht en beschut de weg van wie Hem trouw zijn.Il préserve ceux qui vivent selon la droiture. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles.
U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie Hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt Hij hen.Vous qui aimez l’Eternel, |ayez le mal en horreur ! L’Eternel garde la vie |de qui lui est attaché et, de la main des méchants, |il les délivre.
Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.Car l’Eternel aime la droiture, et il n’abandonne pas |ceux qui lui sont attachés ; mais les malfaisants |seront supprimés, la postérité |de tous les méchants |sera retranchée.
Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.Non pas à nous, |ô Eternel, |non pas à nous, mais à toi seul la gloire, pour ton amour |et ta fidélité !
HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.O Eternel, |écoute ma prière, prête l’oreille |à mes supplications ! Tu es fidèle |et tu es juste, |réponds-moi donc !
Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.Si quelqu’un flanche, il n’est pas droit de cœur mais le juste vivra |grâce à sa foi.
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.Oui, l’Eternel |achèvera son œuvre en ma faveur. Eternel, ton amour dure à toujours. N’abandonne donc pas tes créatures !

Bijbeltekst van de dag

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Willekeurige Bijbeltekst

Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...