DailyVerses.net

15 Bijbelteksten over het Verstand

« Efeziërs 5:15-16 »

NBV BGT NBG BB
X
NVI
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—.
Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera.
Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.Francamente, mientras más sabiduría, más problemas; mientras más se sabe, más se sufre.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.El prudente ve el peligro y lo evita; el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría.
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa.
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia.
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio; se le considera prudente si cierra la boca.
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado.
Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde.Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste crucificado.
Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.El necio desdeña la corrección de su padre; el que la acepta demuestra prudencia.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android