DailyVerses.net

10 Bijbelteksten over Verzoening

« Ephesians 4:32 »

NBV BGT NBG BB
X
NIV
Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.
Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord.
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.
En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world.
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins.
Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people’s sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation.
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.For if, while we were God’s enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life!
Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw naam; red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil.Help us, God our Savior, for the glory of your name; deliver us and forgive our sins for your name’s sake.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...