DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

14 Bijbelteksten over Zwakheid

«2 Corinthians 12:10»
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.Casting all your care upon him; for he careth for you.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.
Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin.
Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.

Bijbeltekst van de dag

De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...