DailyVerses.net

14 Bijbelteksten over Zwakheid


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ’s sake. For when I am weak, then I am strong.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.And He said to me, “My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness.” Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.Casting all your care upon Him, for He cares for you.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.I can do all things through Christ who strengthens me.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Open your mouth for the speechless, In the cause of all who are appointed to die.
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.For we do not have a High Priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin.
Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.Defend the poor and fatherless; Do justice to the afflicted and needy.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android