DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

Bible Verses about Planning

«Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Proverbs 16:3»
Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
A man's heart deviseth his way: but the Lord directeth his steps.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the Lord, that shall stand.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.
Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward is abomination to the Lord: but his secret is with the righteous.Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.
But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.

Bible verse of the day

For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment let us be therewith content.

Random Bible Verse

Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment let us be therewith content.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies