DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Psalm 119 - NIV & NBV

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Psalms 119:1 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord.Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.
I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.
Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag.
I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts.Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.
I will hasten and not delay to obey your commands.Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.
I will never forget your precepts, for by them you have preserved my life.In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten, daardoor houdt u mij in leven.
Your word is a lamp for my feet, a light on my path.Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Your statutes are my heritage forever; they are the joy of my heart.Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
All your words are true; all your righteous laws are eternal.Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.
Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.
Bible verse of the day
Romans 8:6
The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies