DailyVerses.net

106 Bible Verses about Righteousness

« Proverbs 21:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Joka pyrkii oikeuteen ja laupeuteen, saa elämän, kunnian ja vanhurskauden.
God “will repay each person according to what they have done.”Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan.
But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Herra rakastaa oikeutta. Hän ei hylkää omiaan vaan varjelee heitä iäti, mutta jumalattomien suku sammuu.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, mutta Herra punnitsee sydämet.
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.
Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.Noudata oikeutta ja vanhurskautta, se on Herralle enemmän kuin teurasuhri.
But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”Ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. »Älkää heitä pelätkö älkääkä hämmentykö»
The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa.
Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Väärintekijää eivät hänen aarteensa auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.
A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.Jumalattoman voitto on pettävää. Joka vanhurskautta kylvää, saa pysyvän palkan.
And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin.
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.
It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.Älä harkitsematta lupaa pyhää lahjaa – olet ansassa, jos lupaustasi kadut.
Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat!

Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen! Hän antaa syyttömyytesi käydä esiin kirkkaana kuin aamun valo. Sinun oikeutesi loistaa kuin keskipäivän aurinko.
Previous12345Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies