DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Seeking

«And ye shall seek me, and find me, when ye shall search… Jeremiah 29:13»
And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
Seek the Lord and his strength, seek his face continually.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is.God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears.Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee.Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near.Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
For thus saith the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live.Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!
I am sought of them that asked not for me; I am found of them that sought me not: I said, Behold me, behold me, unto a nation that was not called by my name.Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the Lord shall not want any good thing.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
O Lord, thou hast searched me, and known me. Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
Seek good, and not evil, that ye may live: and so the Lord, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the Lord.Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.
But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.
And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.

Bible verse of the day

A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies