DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Blížny

«Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho… Marek 12:31»
Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.
Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.
Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.
Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”
Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.
Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.
Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.
Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.
Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.
A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things.
A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.
Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.
Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.
Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.
Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind.

Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookTwitterAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!