DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

21 Biblické verše o Ležiace

« 1. Petrov 3:10-11 »
Katolícky prekladNew Internation Version
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.For, Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.
Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.
Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.
Pravdymilovný svedok neluže, falošný svedok vypúšťa však (kadejakú) lož (z úst).An honest witness does not deceive, but a false witness pours out lies.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.
Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.
Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.
Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’
Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému (človeku).Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!
Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.
Biblický verš dňa
Rimanom 14:11
Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies